The Untz Logo
Favorite This

Simian Mobile Disco @ Voyeur - Philadelphia

What:

When: -

Where: Voyeur - Philadelphia (1221 Saint James Street, Philadelphia, PA)

Minimum Age: 21+

Type: Indoor - Club

Genres: Techno

Tickets Buy Tickets
Day of Show
$ 15.00
Advance
$ 10.00
Making Time w/ SIMIAN MOBILE DISCO, Dave P + Sammy Slice...UNITED + the Making Time DJs:

Simian Mobile Disco